Creative phase

Problem Solving, concept development, technology development

Het oplossen van een hardnekkig ontwerpprobleem of het realiseren van een baanbrekende innovatie gebeurt zelden in één brainstormsessie. De beste aanpak is vaak een traject waarin creatieve sessies hand in hand gaan met onderzoek, ontwerpactiviteiten en tests.

 • Onderzoek
  De onderzoeksgebieden worden bepaald aan de hand van het onderwerp. De nadruk kan liggen op bijvoorbeeld patentonderzoek, veldonderzoek of onderzoek naar bepaalde productietechnieken.
    
 • Creatieve sessies
  Lees meer over creatieve sessies op de pagina Creative session.
    
 • Opvolging en conceptkeuze
  Een brainstorm zonder opvolging heeft vrijwel geen waarde. Daarom worden de kansrijke ideeën iets verder uitgewerkt tot op een niveau dat ze onderling vergeleken kunnen worden. Vervolgens worden op systematische wijze de beste concepten gekozen.
    
 • Ontwerp
  Er worden (deel)constructies of testopstellingen ontworpen waarmee de functionaliteit van de concepten kan worden aangetoond.
    
 • Tests
  Wij maken een onderscheid tussen virtuele tests en praktijktests. Een virtuele test kan bestaan uit een reeks FEM-analyses om sterkte & stijfheid te verifiëren en optimaliseren. Een praktijktest kan bestaan uit een functionele test met een werkend model of prototype. 

In een creatieve fase lopen bovenstaande werkzaamheden vaak kriskras door elkaar heen. De werkzaamheden worden daarom niet zozeer ‘ingepland’ in de tijd; er wordt van tevoren een hoeveelheid tijd en effort gereserveerd waarbinnen de fase zal worden volbracht. Binnen die fase wordt met ‘agile management’ technieken (scrum meetings en mini-projecten) de voortgang geborgd.


   
Terug naar de pagina Problem Solving & Concept Development 

Update

CE Masters is now operating under the Pezy Group brand. For more information visit www.pezygroup.com

This website will no longer be maintained