Engineering

CE Masters is een ingenieursbureau dat diverse engineering diensten levert.

Het woord "engineering" is eigenlijk een Engelse term voor een enorm vakgebied waarin technologie wordt toegepast. In het Nederlands wordt de term "engineering" vooral gebruikt om de fase na de creatieve fase aan te duiden; de uitwerking van een concept t/m een productieklaar ontwerp.

Door te zeggen dat CE Masters gespecialiseerd is in engineering, zouden we volgens de Engelse betekenis redelijk in de roos schieten, maar volgens de Nederlandse betekenis doen we CE Masters hiermee eigenlijk tekort.

Conceptontwikkeling, en dan met name mechanische of technische conceptontwikkeling, is een van de pijlers van CE Masters. Feitelijk worden de belangrijkste beslissingen in een ontwerp al in een vroeg stadium genomen. CE Masters is dan ook het liefste al in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken, immers in die fase heeft CE Masters een enorme meerwaarde. Goede engineering kun je niet los zien van goede conceptontwikkeling. We zijn altijd bereid om e.e.a. persoonlijk toe te lichten aan de hand van diverse voorbeeldprojecten.

Wilt u meer weten over engineering door CE Masters? Neem dan eens een kijkje op onze hoofdpagina, onze diensten of projecten.

Update

CE Masters is now operating under the Pezy Group brand. For more information visit www.pezygroup.com

This website will no longer be maintained