2e Prijs PTC Award Benelux

Deze prestatie kan in de lijst van "Awards"  van CE Masters.

Project omschrijving:
Thales Radar Systems is bezig met de ontwikkeling van een nieuw, volledig digitaal aangestuurd radarsysteem. Het bijzondere van deze ELR (Extended Long Range) radar is het feit dat hij meerdere doelen ter grootte van een tennisbal kan detecteren binnen een range van 2000 km.

Een essentieel onderdeel in deze nieuwe ontwikkeling is de bekabeling, welke wordt gerealiseerd door toepassing van de module Cabling. Alle kabels worden op een slimme manier in 3D getrokken door de constructie. Door het toepassen van TopDown en meerdere advanced Creo technieken is de gehele bekabeling gerealiseerd. Het gevolg is dat op voorhand de lengtes en de massa’s bekend zijn van de +/-25 km (!) aan bekabeling. Daarnaast verschaft het vooraf inzicht in de (on)mogelijkheden voor het aanbrengen van de kabels en creëert het informatie voor de productie van de kabelbomen. CE Masters | Pezy Group heeft haar expertise ingezet om de bekabeling te realiseren en de bijbehorende werkmethodiek vast te leggen en over te dragen.

Voor meer informatie over de PTC Award klik hier.

 

Update

CE Masters is now operating under the Pezy Group brand. For more information visit www.pezygroup.com

This website will no longer be maintained