Nieuwe dienst: CFD simulaties

Heeft uw innovatie iets te maken met stromingen, luchtweerstand of warmteoverdracht? CE Masters kan u helpen met CFD simulaties...

Met CFD simulaties worden warmte- en stromingsberekeningen gedaan, waarmee inzicht wordt verkregen in:

  • Warmtehuishouding van machines en apparatuur
  • Stromingsgedrag van lucht, gassen of vloeistoffen door inwendige ruimtes
  • Stromingsweerstand/luchtweerstand van objecten met complexe geometrie
  • Windbelastingen op dergelijke objecten als gevolg van weersomstandigheden en/of voertuigsnelheid

Voor meer informatie, zie de CFD pagina.

CFD

CFD

Update

CE Masters is now operating under the Pezy Group brand. For more information visit www.pezygroup.com

This website will no longer be maintained