Patenten / octrooien

Onze diensten:

 • Patent search ‘get inspired’
  Een bekende uitspraak is: ‘ Alles is al eens bedacht…’. Wij kunnen internationale patent databases doorzoeken om te kijken welke oplossingen al eerder zijn bedacht voor een bepaald probleem. Wij zoeken in de Nederlandse, Europese en Wereld octrooiliteratuur.
 • Indicative novelty search
  Wij kunnen een indicatief nieuwheidsonderzoek uitvoeren op basis van een aantal (met u overeengekomen) trefwoorden om zo een indicatie te geven van de nieuwheid (en dus beschermbaarheid) van een idee.
 • Patent evasion
  Als een uitvinding al gepatenteerd is dan kunnen wij onderzoeken hoe dat patent omzeild kan worden. Wij kijken niet alleen naar de oplossing(en) zoals omschreven in het patent, maar juist ook naar conceptueel andere oplossingsrichtingen (oftewel andere vertakkingen in het Blikveldmodel ®).
 • Patent strategy
  Bij het beschermen van een kansrijk idee is een goede strategie van essentieel belang. Wij kunnen helpen in het bepalen van een dergelijke strategie. Soms is een ‘familie’ van patenten nodig om te voorkomen dat concurrenten een patent omzeilen. Verder is het verstandig om goed na te denken over het abstractieniveau van het patent. Ten slotte is ook het tijdsplan belangrijk; het moment van indienen is bepalend voor het inplannen van diverse vervolgacties.
   
 • Patent filing preparation
  Om de essentie van een uitvinding vast te leggen is een duidelijke omschrijving en beeldmateriaal (in de vorm van zwart/wit lijntekeningen) nodig. Verder moeten ook alle ‘claims’ helder omschreven zijn; welk aspecten van de uitvinding worden daadwerkelijk beschermd. Ook alle uitvoeringsvormen (embodiments) van een uitvinding moeten toegelicht en gevisualiseerd worden. Op deze manier verloopt het contact met een ‘octrooigemachtigde’ soepel en zonder onverwachte kosten.
 • Patent filing support
  Wij werken samen met een ‘octrooigemachtigde’ om uw patenten (octrooien) officieel in te dienen in overeenstemming met alle internationaal geldende procedures. Wij blijven het traject vervolgens begeleiden. Waar de octrooigemachtigde een schat aan kennis en ervaring inbrengt t.a.v. de juridische gang van zaken, daar blijven wij beschikbaar om de technische inhoud van het patent (zowel tekstueel als grafisch) te beoordelen.
 • Invention scope broadening
  Na het indienen van een patent is het nog ca. 1 jaar mogelijk om aanvullingen en claims aan het patent toe te voegen en vervolgpatenten in te dienen. Het loont dus de moeite om het gehele speelveld rondom een uitvinding te onderzoeken en zo alle mogelijkheden maximaal te benutten.

 Terug naar de pagina Problem Solving & Concept Development.

Update

CE Masters is now operating under the Pezy Group brand. For more information visit www.pezygroup.com

This website will no longer be maintained