Dredging equipment

IHC

CE Masters is vaste ontwikkelpartner van IHC in de ontwikkeling van zware werktuigen voor de baggerindustrie. CE Masters heeft diverse boordkranen, cutters, afsluiters en andere systemen uitontwikkeld.

Verder ontwikkelde CE Masters samen met IHC Merwede en DEME/Tideway de valpijpkoppeling. De koppeling maakt het mogelijk om buissegmenten van 12 meter lang snel te koppelen en accurate steenstortingen op de zeebodem te doen op een recorddiepte van 2km (!). Het systeem kan extreem grote treklasten en buigende momenten weerstaan en is toch flexibel om scheepsbewegingen op te vangen. De 'dubbele' bajonet koppeling werkt na het koppelen namelijk als een bolscharnier.

 

De combinatie van Top-Down Design in Pro/E en FEM analyses met Pro/MECHANICA maakte zeer korte iteratieslagen mogelijk tot een model gevalideerd op sterkte, levensduur en maakbaarheid. Met Pro/MECHANISM werd het koppelproces geanalyseerd en gevisualiseerd. Het resultaat is een simpele, robuuste en recordsterke koppeling. Deze baanbrekende technologie is beschermd met een patent (octrooi).

Update

CE Masters is now operating under the Pezy Group brand. For more information visit www.pezygroup.com

This website will no longer be maintained