Fijnstof filter unit

JE Stork Air

CE Masters werd gevraagd om de engineering te verzorgen van een fijnstof filter unit die ontworpen was door JE Stork Air.

CE Masters ontdekte een groot bedrijfszekerheidrisico en heeft de volledige configuratie van filters en kleppen herontworpen. De unit is verder uitgewerkt in nauwe samenwerking met JE Stork Air. In de uitwerking is een deelconstructie, waarin afdichtingen rondom filters met grote kracht wordt samengedrukt , geoptimaliseerd middels FEM analyses.

Het eindresultaat was een product met flinke verbeteringen op het gebied van bedrijfszekerheid en condens.

Update

CE Masters is now operating under the Pezy Group brand. For more information visit www.pezygroup.com

This website will no longer be maintained