Flat TV's

Philips

Philips Consumer Electronics ontwikkelde diverse generaties van de FlatTV in nauwe samenwerking met CE Masters.

Het Aurea concept is een direct gevolg van de R&D activiteiten uitgevoerd door CE Masters.

Update

CE Masters is now operating under the Pezy Group brand. For more information visit www.pezygroup.com

This website will no longer be maintained