Test setups and mechatronics

SKF Design Office

CE Masters is preferred supplier van engineering voor SKF. CE Masters runt  binnen SKF de "Design office" en is daarmee vast aanspreekpunt voor velerlei ontwikkelingen.

CE Masters heeft voor SKF tientallen testopstellingen gerealiseerd voor het duurtesten van lagers. Ontwikkelingen zijn vaak inclusief FEM analyses en volledige documentatie conform SKF standaards. De bovenste afbeelding rechts toont een  testopstelling voor treinlagers.

Daarnaast heeft CE Masters voor SKF diverse mechanische en mechatronische componenten en systemen ontwikkeld. De onderste afbeelding rechts toont de ODU (Oscillating Drive Unit), een geavanceerde actuator die gebruikt wordt in drukkerij-apparatuur. De afbeelding hieronder toont de SKF Solar Hub, een speciale wormwiellager die gebruikt wordt voor het orienteren van zonnepanelen loodrecht op de zon.

Update

CE Masters is now operating under the Pezy Group brand. For more information visit www.pezygroup.com

This website will no longer be maintained