Blikveldmodel

Beperkt blikveld 
Een ontwerper wordt voortdurend geconfronteerd met ontwerpproblemen. Hij/zij is nooit in staat om alle oplossingsrichtingen direct te overzien. Een hogere projectdruk zorgt ervoor dat er steeds minder gelegenheid is om problemen op een creatieve manier op te lossen. Het blikveld van de ontwerper wordt dus vernauwd. Gelukkig kunnen we dit blikveld beinvloeden. Het “Blikveldmodel ®”, ontwikkeld door het Problem Solving Team van CE Masters, is een grafische weergave van dit inzicht.

Blikveld verruimen of omkeren
Als we een probleem tegenkomen dan kunnen we het blikveld verruimen (meer oplossingen genereren, bijv. met een morfologische kaart), maar we kunnen ook de kijkrichting veranderen. Niet per se vooruit (oplossingsgericht) maar ook achteruit (bijv. met Probleemstellingen of Root Cause Analysis) of juist gekke stappen opzij (bijv. met TRIZ of ASIT). We kunnen ook uitzoomen, van onderdeelniveau naar systeemniveau, projectniveau of zelfs marktniveau.

Blikveld bijstellen
Een ontwerpprobleem kan op alternatieve manieren geinterpreteerd en omschreven worden. Zodoende kunnen nieuwe vertakkingen gevonden worden. Voor het eindresultaat geldt hetzelfde. Door het gewenste eindresultaat anders te omschrijven en/of de verwachtingen bij te stellen, kan het probleem wellicht omzeild worden.

Blikveldmodel als kader voor alle creativiteitstechnieken
Het Blikveldmodel wordt gebruikt als breder kader voor andere creativiteitsmethodieken. TRIZ, ASIT, morfologische kaarten, Ishikawa-diagrammen... het zijn allemaal verschillende methoden die bepaalde bewegingen in het blikveldmodel kunnen veroorzaken.

Meer weten over het Blikveldmodel
Bent u nieuwsgierig geworden of het Blikveldmodel misschien kan helpen in uw creatieve processen? Een Facilitator van CE Masters kan u adviseren, aarzel niet om contact op te nemen. We lichten e.e.a. graag toe!

Update

CE Masters is now operating under the Pezy Group brand. For more information visit www.pezygroup.com

This website will no longer be maintained